Privacyverklaring

Het Olala Effect, Hattemseweg 107b, 7335 JK te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Het Olala Effect

Hattemseweg 107b

7335 JK Apeldoorn

Telefoon: +31 6 11 34 18 21

E-mail: info@olalaeffect.nl

K.v.K.: 67574084

BTW-id: NL001377492B21

 

Persoonsgegevens

Het Olala Effect verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- info@olalaeffect.nl

  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter

niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@olalaeffect.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Het Olala Effect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling

- Om marketingactiviteiten uit te voeren

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Om wettelijke verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld om aan mijn belastingplicht te kunnen voldoen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Olala Effect neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, zonder dat bijvoorbeeld ik daar tussen zit

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

- Het Olala Effect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zo lang het wettelijk verplicht is om uw gegevens te bewaren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

- Het Olala Effect deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

- Het Olala Effect verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming aan:

- Hostingproviders wanneer u een domeinnaam wilt laten registreren of verhuizen via Het Olala Effect;

- (Online) drukkers voor het afleveren en factureren van uw drukwerk.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Het Olala Effect gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de website hiermee worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het OIala Effect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid en heeft u recht een verwerking van uw gegevens te laten beperken indien u vindt dat uw gegevens onjuist of onrechtmatig worden verwerkt. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb verzameld in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@olalaeffect.nl

 

Om er zeker van te zijn dat uw verzoek is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Het Olala Effect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Persoonsgegevens beveiligen

Het Olala Effect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met me via info@olalaeffect.nl

 

Delen van gegevens aan een derde land

Het Olala Effect geeft alleen uw persoonsgegevens door aan derde landen als er passende waarborgen zijn, bijvoorbeeld het EU-US Privacy Shield.

Contact

Email: info@olalaeffect.nl
+31 6 11 34 18 21

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.