Restyling logo Goodijk Personeel

Vraag

Sjoerd Goodijk van Goodijk Personeel heeft vier jaar geleden het logo door mij laten aanpassen. Kleurstelling, diepgang van de betekenis van de hoofdjes die in dialoog zijn. Nu was het tijd om de lading te verduidelijken en in welk segment de werkzaamheden zich toespitsen. Personeel voor de bouwsector!

Oplossing

Zoek het in de toevoeging door dingen weg te laten. De kracht van samenvoegen van woorden bouw, infra en techniek, wordt bouwsector. Het verbreed mogelijkheid om meerder disciplines te middelen in de sector en maakt het algemener. De markt verandert en je bedrijf verandert mee.

Resultaat

Een mooi clean logo, waarbij elementen zijn weggelaten. De letters Goodijk zijn iets versmalt om de leesbaarheid te vergroten en de ij in het woord Goodijk is compacter, dus minder breed. Kleurstelling is overeind gebleven en hierdoor herkenbaar gebleven. Een restyling met een 'olala effect'.SECA nieuwe propositie, logo en huisstijl

Vraag

Vanuit de vraag die Seca mij stelde; ontwerp een nieuw visitekaartje met een nieuw logo, zijn we uiteindelijk terug gegaan naar de basis. Eerst missie en visie, de kernwaarden en -kwaliteiten. De SWOT en een gedegen onderzoek om vervolgens de beste strategie te kunnen volgen.

Oplossing

Door CEAS (de 3D-vorm) zijn rol te geven als een autoriteit en intermediair voor docent en school heeft het op diverse middelen zijn uitleg gekregen. Er is een CV Quickscan ontwikkeld. Ook is de websiite gefaseerd onder handen genomen en is er een frisse brochure gedrukt. 

Resultaat

Door dicht bij het huidige logo te blijven, maar toch een andere propositie te bereiken is er een verfrissend logo met nieuwe pay off en huisstijl gemaakt. Frissere kleuren die aansluiten op de organisatie en het dienstenpakket. Met het 3D beeldmerk is het ook het tijdperk van 'CEAS' (KEES)